Nordöstra delen

Från bevaringsprogram

Den största utbyggnadsperioden i Veberöds historia sker under det decennium då Veberöd uppgår i Lunds kommun, 1970-talet. Utbyggnaden av bostadshus sker samtidigt som många arbetstillfällen på orten försvinner. En av förutsättningarna för framväxten av det moderna Veberöd är bilsamhället med omfattande privatbilism. Veberödsbor når en större arbetsmarknad och arbetstillfällen i byn blir inte lika betydelsefulla. De sentida bostadsområdena som byggs i samband med 1974-års inför-livande i Lunds kommun och framåt, bildar det samhälle vi ser idag. Äldre bebyggelse kan finnas kvar från skiftesreformerna eller i form av storgårdar inom detta område, men villabebyggelsen dominerar byggnadsbeståndet. Detta område är det största till ytan och delas in i flera mindre del-områden: sydöstra delen, nordvästra och nordöstra. Se område III, IV och V på kartan.