Narva 9

Från bevaringsprogram
Narva 9
Narva 9.png
Narva 9
Information
AdressKarlavägen 18
Byggnadsår1927
ByggherreByggmäst. Carl Erik Möller
ArkitektA Persson
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Vitmålad, spritputsad villa med mansardtak i rött tegel. På långsidan mot gatan en bred centralt placerad takkupa. Fönsterna har slätputsade omfattningar och små fönsterbänkar i puts. Slätputsade hörnmarkeringar. Entrédörren på norra gaveln har en omfattning med en profilerad överliggare.