Myggan 8

Från bevaringsprogram
Myggan 8
P1000334My8.JPG
Myggan 8
Information
AdressLäkaregatan 6A-C
Byggnadsår1912 baserat på uttagna inteckningar 1911, uppgift från ägaren Roland Jönsson.
ByggherreVeberöds Godtemplare byggnadsförening U.P.A. Renovering 2006, Kerstin & Roland Jönsson. Ombyggt i egen regi
ArkitektOlof Meiby Ark & design (2006)
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Historik: Loge för Godtemplare, Missionshus, bostad. Fastigheten genomgick en genomgripande renovering 2006. Från golvbjälklag i trä till helgjuten platta. Ytterligare inre skal av lättbetong på ytterväggarna. Nya fönster och dörrar. När taket lades om återanvändes befintliga takpannor, och då upptäcktes att det fanns ca 6 olika fabrikat/format på takpannorna (taget från inventeringsblanketten).

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och liten källare. Norra delen av huset är vridet 90 grader så gavelröstena vetter ut mot gatan respektive inåt gården. Den står på en utdragen och murad sockel med rött Veberödstegel med källaringång och dörr i södra gaveln. Fasaderna är uppförda i rött Veberödstegel i kryssförband med stickbågar ovan fönster och dörrar. Sadeltaket är täckt med tvåkupiga och falsade lertegelpannor och nock pannor och det har tre murade tegelskorstenar med rödmålade och plåtklädda kronor i nock. Vindskivorna och solbrädorna är plåtklädda och svartmålade. Korpostsfönstren är från 2006 och i grönmålat aluminium med fasta spröjsar. Mot gårdsplanen finns även treluftsfönster i samma färg, material och utförande. Entrépartiet mot gatan har slätputsade och ljusgråmålade trappor med smidda och skruvade järnräcken. Pardörrarna med speglar och glasparti är grönmålade och har överljus. Byggnaden har en tillbyggd farstukvist med omålad locklistpanel i sydvästra delen. Ett cykelgarage har byggts till, uppfört i rött tegel och tvåkupiga lertegelpannor som taktäckning. Uthuset är tvådelat, en del med rödmålad locklistpanel och en med rött tegel. Tegeldelen är lagt i löpförband, har ett sadeltak täckt med samma tvåkupiga lertegelpannor samt har grönmålade trädörrar. Paneldelen har ett pulpettak med samma taktäckning och en rödmålad trädörr.

Fastigheten är delvis omgärdad av häck och delvis av tegelmur. Mot gatufasaden växer rosbuskar och rododendron planterade i små rabatter i naturstenläggningen. Gångarna är stensatta med storgatsten och betongplattor med natursten närmast fasaderna i vissa fall. Trädgården är lummig tack vare en stor lönn, körsbärsträd och en stor Katsura samt även planterad med lövbuskar. En köksträdgård finns åt öster, en brunnspump och mot fasaderna är skärmväggar av omålat trä byggt som altan