Mustangen

Från bevaringsprogram

Kvarteren (Mustangen, Stoet & Ponnyn) uppfört med villor i huvudsakligen tegel eller mexisten i 1 och 1 ½ plan med vidbyggda garage. I kvarteren är villorna individuellt utformade och inte gruppbyggda, men de är uppförda i ett sammanhang. Sadeltak med en låg takfot, taktäckning av betongpannor, fasadmaterial i mursten och garage med platta tak ger kvarteren en någorlunda sammanhållen karaktär.

Fastigheter