Mossen 11

Från bevaringsprogram
Mossen 11
P1000253.JPG
Mossen 11
Information
AdressGamla vägen 12
ByggnadsårFöre 1912 enl. Hushållningssällskapets karta. Tillbyggd 2000
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
P1000254.JPG
P1000255.JPG

Tidigare ägaren hade lastbilsåkeri på tomten. Byggnaden med vinkel är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och fristående dubbelgarage. Den står delvis på en naturstenssockel och delvis på en slätputsad och gråmålad. Fasaderna är slätputsade och vitmålade och gavelröstena är klädda med rödmålad locklistpanel. Sadeltaket är täckt med sinuskorrugerad svartmålad plåt och har fyra takfönster, också plåtklädda och svartmålade, samt en plåtklädd och svartmålad skorsten mot nock. Entrépartiet med lackad sentida trädörr med sidoljus är placerad åt söder och har en stor klinkertäckt altan i betong med vitmålade och putsade murar till räcken. Enluftsfönstren är rödmålade och i trä med pivothängning. Garaget har enbart slätputsad och vitmålade fasader och sadeltak med samma täckning. Carportarna är omålade och av plåt. Byggnaden är nybyggd på samma plats som en äldre byggnad eller starkt förändrad.

Fastigheten är omgärdad av häck och har en anlagd trädgård med stora gräsytor och rabatter planterade med prydnadsväxter samt även enskilt placerade prydnadsväxter. Gångarna är stensatta av storgatsten och uppfarten är asfalterad.