Med. forskningsavd. MK 1

Från bevaringsprogram
Klostergården 2:9
Med forskningsavd.png
Med. forskningsavd. MK 1
Information
Namn90 Med. forskningsavd. MK 1
AdressÖstra Sjukhuset
Byggnadsår1964-67
ArkitektKlas Anshelm

Byggnaden i brunrött fasadtegel är sammansatt av flera olika delar i 4-6 våningars höjd, delvis även med en suterrängvåning. Huset består av en nord-sydlig länga som korsas vinkelrätt av två längor. Detta gör att byggnadens storlek inte kan uppfattas från något håll. Trots sin storlek har byggnaden genom sina enkla, sparsmakade detaljer en lågmäld karaktär. Flacka helvalmade sadeltak med gråsvarta skiffelplattor. Takfoten markeras endast av hängrännorna. Regelbundet placerade perspektivfönster i metall med vitmålade smygar. Det genomgående burspråket centralt på sydfasaden, inrymmande dagrum åt vårdavdelningarna, fick 1983 en ny aluminiumbeklädnad. Vid västgaveln på ena längan en envånings gymnastikbyggnad med sydfasad bestående av 60 enluftsfönster. Vid renoveringar 1988-91 har entréerna försetts med vindfång.

Byggnaden planerades inför landstingets övertagande av huvudmannaskapet för sinnessjukvården. Lokalprogrammet upprättades 1959, men när huset stod klart 1967 var det naturligtvis för litet.

Den södra flygeln (MK1) i sex våningar innehöll lika många psykiatriska vårdavdelningar med totalt 154 platser. Resten utgjordes av medicinskt centrum med forskningsavdelningar, administration och kroppsjukvård med tandklinik och röntgen. Idag återfinns där bl a den psykiatriska akutmottagningen.