Maria Magle 4

Från bevaringsprogram
Maria Magle 4
Maria magle 4.png
Maria Magle 4 och 5
Information
AdressMagle Stora Kyrkogata 8
Byggnadsår1874, gårdshus 1874, inrett 1922 till bostad, ombyggt 1947
Byggherre1874 Stenhuggare H. Persson
Arkitekt1947 Hans Westman
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus
Detalj

Bostadshus i en våning med sadeltak och inredd vind och gårdsflygel med pulpettak. Gathuset har hög, avsatt putsad och svartmålad sockel. Fasaden mot gatan är klädd med gult tegel med stickbågar, lister och hörn i rött tegel. Fönsterna ar gröna, entrén med halvfransk pardörr indragen. Taket, med två rundade takkupor, klätt med grön plåt.

Gårdsfasaderna är putsade och gulmålade både på gathuset och gårdsflygeln. I hörnet en terrass med vitt träräcke med diagonalrutor. Balkongen i ovanvåningen och ett stort fönster på flygelbyggnaden har fått samma utförande.

1908 inreddes vinden och två takkupor byggdes mot gården, av samma slag som de som redan fanns mot gatan. Huset hade vid detta tillfä1le tio rum. Dörren mot gatan satt i liv med muren och hade en tresidig trappa framför. 1922 inreddes gårdsflygeln som tidigare fungerat som uthus. Ett nytt uthus med avträde och redskapsskjul byggdes i sydvästra hörnet av tomten. 1947 renoverades huset efter ritningar av Hans Westman. Balkong, terrass och det stora fönstret i gårdsflygeln härstammar från detta år.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Halvhuset är uppfört med putsade fasader, sockeln avfärgad i grått och väggar i gult. Takfot utkragad. Pulpettaken lagt med grön plåt i band, ståndränna. Fönstren tvåluftsfönster med spröjs och bräddörr. Ett stort liggande fönster med diagonal spröjs sattes in 1947, påminner om fönstren av samme arkitekt i kv Norrtull 11. Fönstren färgade med vita bågar och spröjs men med grön karm.