Mall:Coord/dec2dms/dm

Från bevaringsprogram

Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "{"°Fel i uttryck: Okänt skiljetecken "{"