Mårtenstorget 11

Från bevaringsprogram
Brunius 16
Martenstorget 11.png
Mårtenstorget 11
Information
AdressMårtenstorget 11
Byggnadsår1864/1865/1926 omb. 1969, 1972
ByggherreIngen uppgift
Arkitekt1926 Nils J. Lundgren, Helsingborg
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Tvåvåningshus. Södra delen byggdes 1864 av edllen J.H. Nordeman, mellandelen av professor Gustaf Ljunggren 1865.

1926 ägdes huset liksom tomten norr därom av Koperativa Föreningen Fenix som lät slå ihop tomterna och byggde på den nordliga delen. I det samnmnhanget försågs också husen med en enhetligt utformad klassicerande fasad. Fasaden är vit slätputsad med våningsband. I norr sitter den ursprungliga porten med slipade glasrutor kvar försedd med en bandrustikomfattning.

Skyltfönsterna fick sin nuvarande utformning i samband med nybygget söder am huset. Sadeltaket är klätt med rött tegel.