Månen 7

Från bevaringsprogram
Månen 7
Manen 1 och 7.png
Månen 1 och 7
Information
AdressSiriusgatan 25
Byggnadsår1923
ByggherreKyrkoherde L N Welin
ArkitektJohn Anchert
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Villa, nu med en vit, mycket tunt, pålagd puts. Enligt ritningar hade huset före omputsningen hörnlisener och lisener som flankerade entrén. Mansardtak med rött tegel och trappad gesims. På gavlarna möter murytan takteglet direkt utan någon övergång. I ena kanten av långsidan mot gatan ett vinkelställt gavelparti, något högre än resten av huset. På gårdssidan motsvaras det av en frontespis. Brunlaserade fönster, på övervåningen med murade fönsterbänkar. På norrgaveln en ursprunglig dörr. Däröver en murad kornisch och en rundbågig blindering. Bredvid dörren ett rundbågigt trapphusfönster. Huset innehöll två 4:or med centralvärme och badrum i källaren.