Lokstallet

Från bevaringsprogram
Hardebergabanan 3
Hardebergabanan 3 lokstallet.png
Lokstallet från väst. Foto stadsark.kont. 1967
Information
NamnLokstallet
AdressRevingegatan 14, Kastanjegatan 18
Byggnadsår1906, verkstadshall 1915
ByggherreLund-Refvinge Järnvägs AB, 1915 Lunds stads järnvägar
Ritning ur BLHJ 1987.

Byggnaden i rött maskinslaget tegel har den för lokstallar karaktäristiska svängda formen. Pappklätt sadeltak med utskjutande takfot. De bägge stickbågiga lokportarna på västra långsidan är såpass höga att avlastningsbågarnas välvning bryter takfoten. Den ena porten är nu igenmurad. På taket över portarna fanns tidigare två ventilationsskorstenar av samma typ som på loken. De höga småspröjsade gjutjärnsfönsterna på gavlarna har enkla murade fönsterbänkar och är nu förspikade. Lokstallet byggdes 1915 till åt öster med en verkstadshall. Den har ett asymmetriskt pappklätt tak med brant fall åt söder och flackt åt norr. Takfönsterna åt norr finns kvar, medan de åt söder har satts igen. I materialval och detaljer är verkstadshallen utförd i enlighet med lokstallet.

Vem som ritade byggnaderna är inte känt, men Revingebanans trafikchef Helge Pettersson är en inte orimlig gissning. Efter järnvägens nedläggning hyrdes byggnaderna ut till Mejerikontoret/Wedholms. Senare har de använts som bilverkstad och lager. Banan behandlas utförligare i områdeshistoriken.