Loket 1

Från bevaringsprogram
Loket1
Loket 1.png
Loket 1
Information
AdressVävaregatan 12, Lokföraregatan 9
Byggnadsår1945
ByggherreByggm. Harry Karlsson/Fastighetsföreningen Skånegårdar u.p.a.
ArkitektIngeborg Hammarskjöld-Reiz
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Entré
Balkong

Sadeltak med utskjutande takfot och synliga bjälkändar. Trapphusen markeras av risaliter. Fernissade entrédörrar med stora glas, uppdelade av tre vertikala spröjsar. Ursprungliga, inåtgående fönster, nu vitmålade. Balkonger av blå sinuskorrugerad plåt med en rundad, förhöjd gavel. Trädgården är moderniserad, men har bibehållit sin gröna karaktär.

Huset är det enda i gruppen som exteriört är i stort sett oförändrat.