Laxen 1,2 & 3

Från bevaringsprogram
Laxen 1, 2 & 3
P1000122.JPG
Laxen 1, 2 & 3
Information
AdressKyrkogatan 6
ByggnadsårRunt 1900-talet, uppskattningsvis enl. Hushållningssällskapets karta från 1912
ByggherreOla Larsson garveriägare
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingEj politiskt fastställt

Byggnaden är enligt en uppgift uppförd av garveriägare Ola Larsson. I nedre plan fanns under en tid en läderaffär. Byggnaden har under en period använts som prästbostad och som pastorsexpedition. Den är uppförd i ett och ett halvt plan i souterräng. Souterrängvåningen, tillika sockeln, är rusticerad och vitmålad med profilerat listavslut mot första våningen i öster. I öster finns även vitmålade korpostsfönster i trä och en rödmålad pardörr i trä med glaspartier med fasta spröjsar, alla markerade med raka bågar i valven. Fasaderna är uppförda i rött (Veberöds)tegel lagt i kryssförband med pärlfogar och med utdragna fönsterbleck. Slätputsade och vitmålade lister markerar fönsterbanden vid fönsterblecken, tvärposterna, imposterna och slutstenarna i de stickbågiga fönstervalven. Gesimsen är även den slätputsad, vitmålad och profilerad samt går över hörnen och upp i nock. Sadeltaket är bandtäckt av svartmålad plåt och har två murade skorstenar med gjutna kronor placerade i nock samt svartmålat och plåtklätt takfönster i östra takfallet och en kupa med samma täckning i västra takfallet. I norr har en inglasad veranda byggts till i Schweizeri-stil med rödmålade träpartier och i övrigt i linje med resten av byggnaden. En farstukvist är placerad i västra fasaden, farstun är slätputsad med rödmålad trädörr och vitmålad trappa. Träfönstren är rödmålade, förutom i kupan där de är vitmålade, och av varierande utförande. Nämnda korpostfönster förekommer, såväl som en-, två- och treluftsfönster, alla med sidohängning, samt ett blindfönster.

Uthuset följer bostadshusets arkitektoniska uttryck och materialval men något mindre utsmyckat och enklare i sin framtoning. Det skiljer sig mot bostadshuset i takutförande då det har pulpettak täckt med korrugerad svartmålad plåt samt att det har rödmålade gjutjärnsfönster. Fastigheten är delvis omgärdad av en naturstensmur som även fungerar som terrassering på grund av nivåskillnaderna i terrängen. Den terrasserade trädgården är anlagd och har stora gräsytor med inslag av lövträd. Gångarna och uppfarten är båda grustäckta och i söder finns en sentida betongtrappa. Enligt uppgift till inventeringsgruppen byggde Ola Larsson huset där han bedrev läderhandel. Bengtsson, Lundin och Gynnstam ska ha bedrivit speceriaffär här under en period. Från 1920-talet till 1942 var bottenvåningen pastorsexpedition och övre våningen kyrkoherdebostad. 2014 öppnades en fastighetsbyrå i huset. Uthuset ska ha fungerat som lager till läderhandeln och eventuellt till tvättstuga.