Lavendeln 8 och 9

Från bevaringsprogram
Lavendeln 8 och 9
AdressLavendelvägen 10
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Tomten köptes 1905 av målare C A Hansson, som på den inre delen uppförde en länga, förmodligen en ekonomibyggnad. Han ägde då redan grannfastigheten i öster med dess bostadshus. De bägge tomterna, liksom den obebyggda tomten väster därom, köptes 1922 av trädgårdsmästare Frithiof Lindberg. På nr 8-9 fanns 1923 ett större växthus. Trädgårdsmästeriet torde ha varit i drift till omkring 1960. Tomten delades 1976 och bebyggdes med två typhus.