Lasarettskapellet

Från bevaringsprogram
Paradis 51
Lasarettskapellet.png
Lasarettskapellet
Information
NamnLasarettskapellet
Byggnadsår1887
ArkitektHelgo Zettervall och Henrik Sjöström
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Interiör. Foto 1971. Kulturens arkiv.

Envåningshus i rik medeltidsromantisk stil med fasader i rött tegel. Kapellet har till det yttre fått formen av en miniatyrkyrka med kor och långhus men har placerats bak och fram med koret i väster. I det inre upptar dock andaktsrummet bara "långhuset" medan "koret" använts som svepningsrum. Huvudfasaden i öster har fått en rik utformning med dekorativa band och kröns av tinnar. Den välvda porten är grönmålad. Husets hörn markeras av lisener som uppåt avslutas med tinnar fårsedda med korsformade blinderingar. Sadeltakets ursprungliga beklädnad av grönmålad falsplåt är bevarad. De stora gjutjärnsfönsterna är försedda med färgat glas. Kapellets inredning är valbevarad med bl.a. altare och ett stort träkors.

[nutidsuppdateras]

Används idag som bokhandel