Lantmannen 5

Från bevaringsprogram
Lantmannen 5
Lantmannen 5.png
Lantmannen 5
Information
AdressLantmannavägen 3
Byggnadsår1901
ByggherreArbetare Ola Wedberg & järnsvarvare Nils Bergdahl
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Fasader i rött maskinslaget tegel. Sadeltak med röda betongpannor, ursprungligen pappklätt, med trappad gesims och frontespis mot gården. Huset hade fyra smålägenheter med kaminer och förmodligen en entré vid vardera gaveln. När huset var klart köptes Bergdahls halva av snickare Nils Bergman. Huset fick en ägare 1909 och inreddes 1913 till en bostad. 1939 hade huset eternittak, en öppen förstukvist mot gatan och en träveranda mot gården. 1959 gjordes entrén om och 4-luftsfönsterna byttes ut.