Lammet 5

Från bevaringsprogram
Lammet 5
LAMMET5VEB.JPG
Lammet 5
Information
AdressKörsbärsgatan 10
Byggnadsår1970-talet
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Lammet 5 i mörkbrunt tegel murat i tvåskift. En för kvarteret avvikande takutformning i form av ett valmat tak med mörka tegelpannor. Garaget med platt tak och liggande panel i takfot.