Lärkan 9

Från bevaringsprogram
Lärkan 9
Larkan 9.png
Lärkan 9
Information
AdressTrastvägen 23
Byggnadsår1908
ByggherreTimmerman Olof Jönsson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
Uthus

Indraget på tomten ligger en liten boningslänga i rött maskinslaget tegel, murat i blockförband. Murade fönsterbänkar och en enkel bjälklagsmarkerande list. Ursprungligen pappklätt sadeltak med eternitplattor, ståndränna och utskjutande takfot med profilerade bjälkändar. Vitmålade 4-luftsfönster med lösa innanfönster. Nyare ytterdörrar. Huset innehöll 2 r o k. 1961 byggdes ett rum till på sydgaveln. På gården ett äldre uthus i rödmålad locklistpanel, nu använt som hönshus.