Lärkan 2

Från bevaringsprogram
Lärkan 2
Larkan 3 o 2.png
Lärkan 3 och 2
Information
AdressTrastvägen 21
Byggnadsår1914
ByggherreGårdskarl Nils Olsson Nihlén
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Slätputsade, vitmålade fasader. Sadeltak med eternitplattor, tidigare pappklätt. Strax under takfoten en enkel list. Sockel klädd med oregelbundna stenplattor. Mittaxeln markeras av en frontespis med högt uppbyggt gavelfält, och ett litet vindfång. Fönsterna med tre lufter i bredd har blåmålade karmar och vita bågar. I huset fanns två 2:or och på vinden ett enkelrum. Förmodligen är gatufasaden kraftigt förändrad. Ett gårdshus med verkstadsrum, hönshus, klosetter etc uppfördes 1915.