Kyrkoledshusen 5

Från bevaringsprogram
Kyrkoledshusen 5
Kyrkoledshusen 5.png
Kyrkoledshusen 5.
Information
AdressRinnebäcksvägen 9
ByggnadsårIngen uppgift
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Putsad, vitmålad länga med gaveln mot gatan. Sadeltak med eternitplattor och i gavelspetsarna brunmålad lockpanel. Nyare, brunmålade fönster.

Huset har samma öst-västliga placering som soldattorpen på 1822 års karta, men saknas på denna. Huset friköptes 1910 av gjuteriarbetaren Nils Olsson. Det hade en lägenhet med ett genomgående rum i mitten och ekonomiutrymmen vid västgaveln. Huset vänder sig mot söder med entredörr och fler fönster i bostadsdelen. Vid en ombyggnad 1968 förändrades planlösningen, vinden inreddes och de bägge skorstenarna revs.