Kyrkogatan 7

Från bevaringsprogram
Altona 10
Altona 10 kyrkogatan 7.png
Kyrkogatan 7
Information
AdressKyrkogatan 7
Byggnadsår1872-74, omb 1881, 1900
ByggherreSparbanken i Lund
ArkitektJ.H. Mortensen
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

I hörnet av Kyrkogatan och Klostergatan ligger Lunds första egentliga bankpalats. I arkitektoniskt avseende representerade byggnaden något nytt i stadsbilden; fasaden anknyter till den italienska renässansen och bröt av mot den traditionellt ljusa putsarkitektur, som tidigare under 1800-talet varit förhärskande i Lund.

Huset är uppfört till tre våningars höjd med kraftig kvaderrustik av cementputs i bottenvåningen och med murverk av rött tegel i de övre våningarna. Fasaden ar dekorerad med listverk och fonsteromfattningar i grå cement, framför allt i mellanvåningen med trekantiga kornischer och balustrar i fönsterbröstningarna. Upptill avslutas fasaden med en gesims med konsolfris under ett kraftigt taksprång. Hörnpartiet framhävs särskilt genom hörnkedjor, pilasterinramade fönster och ett krönande ur, tillkommet 1881. Banklokalerna inrymdes i bottenvåningen och i de övre planen fanns stora bostadslägenheter. 1900 inreddes butiker i bottenvåningen och skyltfönster sattes in.