Kvinnopav. för sjuka av 1:sta klassen och konvalescenter av 2:a och 3:e samt manspav. för sjuka av 1:sta klassen och konvalescenter av 2:a och 3:e

Från bevaringsprogram
Klostergården 2:9
Paviljong 11.png
Paviljong 11
Information
Namn6 Kvinnopav. för sjuka av 1:sta klassen och konvalescenter av 2:a och 3:e samt 11 manspav. för sjuka av 1:sta klassen och konvalescenter av 2:a och 3:e
AdressÖstra Sjukhuset
Byggnadsår1877-79
ArkitektP U Stenhammar

De två paviljongerna var likadana och ligger symmetriskt placerade på en liten höjdrygg på ömse sidor om chefsläkarvillan. Fasader i nyrenässans med ljusa putsdekorationer och rött handslaget tegel, enligt färgspår tidigare rödslammat. Putsdekorationerna är översprutade med ett grått bruk, därunder tittar bitvis en äldre slätputsad yta, avfärgad i gulockra, fram. Hög kvaderindelad sockel avslutad med en kraftig list längs fönsternas underkant. Kraftig våningslist och markerad takfot med profilerad gesims. Valmat sadeltak med rödmålad plåt och ståndränna. Bottenvåningen har stickbågiga fönster med slutstensmarkeringar och övervåningen rakslutna med antydda fönsterbänkar. Markerade hörnkedjor. Vid gavlarna två vinkelställda något förhöjda partier, som på framsidan avtecknar sig som korta sidoflyglar och på baksidan som risaliter. Flyglarna är mera utstofferade med kraftigare artikulerade kvadrar i sockeln, konsoler och kornischer i övervåningens fönsterom fattningar och en konsolfris under takfoten. På vardera flygeln en entré, medan den som markerade byggnadens mittaxel har slopats. På baksidan ett centralt placerat, femkantigt burspråk i två våningar. Helfranska pardörrar, med upphöjd stjärna i nederdelen. Vitmålade småspröjsade fönster. På gavlarna smala utbyggnader för trapphus. De på gavlarna bort från överläkarvillan har (troligen 1931) breddats.

I vardera byggnaden var övervåningen och halva bottenvåningen avsedd för 15 betalande 1:a klasspatienter som bodde i enkelrum eller dubbletter. Resten uppläts åt 6 konvalescenter. Senare blev namnet paviljonger för rums- och frigångspatienter. 1958 placerades privatpatienterna ut på de allmänna avdelningarna. Nr 6 blev personalbostäder och i nr 11 inrymdes Centralskolan, en utbildning i psykiatri för sjuksköterskor. I nr 6 öppnades 1981 en vårdcentral försedd med en för landstinget karaktäristisk kycklinggul plastskylt. I nr 11 finns nu bl a personalpool, psykogeriatrisk klinik och föreläsningssalar.