Kvarteren - Morkullan & Sproven

Från bevaringsprogram

Detta område bestående av två radhusenklaver delade av en liten gata fanns med i Nils A Blancks stadsplan för hela Veberöd 1929 nästan exakt så som det kom till utförande i mitten av 1960-talet. Den senare stadsplanen för området upprättades av Malmöarkitekten Bengt Serwe 1963 och troligen är det också han som ritat husen. Varje husgrupp består av tre längor lagda runt en gemensam gröning som är öppen åt söder. Bostäderna är på ett, två eller tre rum och kök, de båda större kombinerade med garage. Framsidan upptas av en liten trädgård och biluppställningsplats. Även trädgården på baksidan är liten och är i flera föll öppen ut mot den gemensamma gröningen medan små staket eller låga häckar skiljer av mot grannen.

Radhusen är i ett plan med flacka, tegeltäckta sadeltak och rödteglade fasader. Bostadslängorna är sammanbyggda med vitputsade garage, vilket ger en speciell karaktär åt gatufasaden. Området är uppbyggt längs ett traditionellt gatunät men runt gemensamma gröningar. Huslängorna är grupperade så att ingen lägenhet har trädgård åt norr. Arkitektoniskt och byggnadstekniskt är dessa radhus av hög klass. Såväl formalt som planlösningstekniskt framstår området som ett både typiskt och fint exempel på gruppbyggda småhus innan trafikplanering och storskalighet kom att bli styrande i slutet av decenniet.