Kvarteren - Hattmurklan & Stenmurklan

Från bevaringsprogram

Området planerades 1967 genom förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse när området ännu hörde till Veberöds kommun. Kvarteren är bebyggda med seriebyggda bostadshus i ett plan efter 1968 på tidigare åkermark. Kvarteret nås längs vardera en säckgata från Mossagårdsvägen som fungerar som matargata. Åt norr avgränsas området med ett grönområde som följer en markerad dalgång och bäckfåra. Bostadhusen har fasader av rött panel med träpartier i långsidan mellan fönstren. Gavlarna är klädda med stående panel. Sadeltak klätt med enkupiga svarta betongpannor. Enluftsfönster i trä, vita eller bruna. Indraget entréparti med stående panel invid dörren. Vissa hus har en murad pelare i hörnet andra en stolpe. Penelerna är målade i olika färgnyanser oftast mörkbrunt, ljusgrått eller rött. Ett hus skiljer sig från de andra genom att fasadteglet målats vitt. Vissa har utbytta dörrar. På de flesta fastigheterna finns garage med fasader av panel och pulpettak, ibland fristående ibland sammanbyggt med bostadshuset.

Kvarteren - Hattmurklan (1-8) & Stenmurklan (1-6)