Kvarnvingen 8

Från bevaringsprogram
Kvarnvingen 8
Kvarnvingen 6.png
Kvarnvingen 6 & 8
Information
AdressPilegatan 14A
Byggnadsår1908-09
Byggherremurarna A Klarén och M Gyllberg
ArkitektPaul Jeppsson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Delad fastighetsbeskrivning med Kvarnvingen 6

Gatufasad i rött maskinslaget tegel med inslag av profiltegel i gesims och övrigt listverk. Hög bottenvåning avslutad med en kraftig list i underkant mellanvåningens fönster och strax därunder en tunnare list. Centralt placerad körport och murade fönsterbänkar. Vid kanterna två frontespiser med valmade tak och rundbågade fönster. Enligt ritningarna kröntes de tidigare av järnspiror. De flankeras av tureller som fortfarande har sina spiror i behåll. Huset innehöll tolv lägenheter, mest ettor, varav två hade WC. Huset byggdes om 1976 efter ritningar av Bernt Nilsson och Göran Holm varvid lägenheterna slogs samman, rumsdisponeringen förändrades och hela vinden inreddes. Samtidigt sattes brunlaserade fönster in och ytterdörrarna byttes.

Samtida med gatuhuset är ett litet gårdshus i gult tegel, med rött tegel i avlastningsbågarna, ritat av A Nyqvist. På bottenvåningen fanns det tvättstuga och ett badrum medan den låga övervåningen var torkvind. En dasslänga i trä är riven.