Kungsörnen 9

Från bevaringsprogram
Kungsörnen 9
Kungsornen 9.7.jpg
Kungsörnen 9
Information
AdressMöllegatan 18
Byggnadsår1968
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Byggnaden är uppförd i souterräng och fristående garage. Den står på en gjuten betonggrund med slätputsad och omålad sockel med betongglasfönster till källarvåningen. Fasaderna är klädda med rött tegel i löpförband och gavelröstena samt gesimsen är klädda med brunmålad fasspontspanel. Sadeltaket är täckt med tvåkupiga betongtakpannor och har en svartmålad och plåtklädd skorsten med plåthuva. PVC-fönstren är pivothängda och vitmålade med ventilationsluckor. Entrépartiet i norra fasaden har en träpyramidtrappa med skärmvägg och trädörren är brunmålad och har sidoljus. Garaget har liknande arkitektonisk utformning med samma material. Taket är flackt och täckt med tjärpapp samt att takfoten är klädd med liggande brunmålad träpanel som enda skillnad. Carporten i trä och dörrarna är brunmålade och i trä.

Fastigheten har flera gärdestyper, bland annat ligusterhäck och trästaket med liggande brädor men även betongstensmur. Uppfarten är asfalterade och gångarna är satta med betongsten. Östra delen av trädgården är till största delen grästäckt med ett körsbärsträd planterat åt söder och en häck som skärmar av mot sluttningen. Sluttningen är schaktad i platåer som hålls upp av dymlade stockar eller betongsten och är planterad med bland annat murgröna och andra prydnadsväxter. Trädgården i väster är till största delen grästäckt med inslag av fruktträd och buskar samt att en altan av trä har byggts till vid källarvåningen.