Kungsörnen 4

Från bevaringsprogram
Kungsörnen 4
Kungsornen 4.1.jpg
Kungsörnen 4
Information
AdressMöllegatan 8
Byggnadsår1960-1970-talet, uppskattningsvis
ByggherreEv. LB-Hus
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Byggnaden är uppförd i ett plan med källarvåning och kedjebyggt garage. Den står på en slätputsad och gråmålad sockel med källarfönster i brunmålat trä med överhängning. Fasaderna på långsidorna är klädda med vitmålade siporexelement och gavlarna är klädda med rött hålkälstegel. Sadeltaket är täckt med enkupiga och falsade betongpannor samt har en murad tegelskorsten mot den västra gaveln i det södra takfallet. Enluftsfönstren är i brunmålat aluminium med sidohängning. Entrépartiet är placerat i norra fasaden och har en gjuten och vitmålad betongtrappa med svartmålade järnräcken. Dörren är av teak med glasparti. Garaget är klätt med vitmålad locklistpanel och har ett flackt tak täckt med papp och brunmålad panel i takfoten.

Fastigheten är omgärdad av ett lågt trådstaket på järnstolpar och ligusterhäck. Trädgården är till stor del grästäckt med rabatter utmed fasaderna och gärdet samt enstaka och utspridda lövträd. Uppfarten är asfalterad.