Kungsörnen 13

Från bevaringsprogram
Kungsörnen 13
Kungsornen 13.4.jpg
Kungsörnen 13
Information
AdressGrönlandsvägen 10
Byggnadsår1960-1970-talet, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Souterrängvillan med kedjebyggt garage står på en gjuten betonggrund med slätputsad och omålad sockel med grå aluminiumfönster i en luft med överhängning. Fasaderna är klädda med gult tegel i löpförband till största delen, men vid den indragna balkongen är fasaden täckt med brunmålad fasspontspanel. Pulpettaket är täckt med tjärpapp och i takfoten med korrugerad och brunmålad plåt. Det har två plåtklädda och svartmålade skorstenar med huvor. Fönstren är sentida och av gråmålat aluminium med pivothängning och trädörren i teak har sidoljus. Entrépartiet har dessutom en prefabricerad betongtrappa med synlig ballast och svartmålade järnräcken. Balkongen har blivit utbyggd med synliga pelare och sparrar mot källarvåningen och har ett räcke av omålade eller brunmålade liggande brädor. Garaget är klätt med gråmålad fasspontspanel och takfot. Det har ett flackt tak täckt med tjärpapp och en carport av gråmålad plåt.

Fastigheten är omgärdad av en ligusterhäck och har i öster gångar plattsatta med betongsten och en asfalterad uppfart. I trädgården mot gatan finns rabatter i anslutning till fasaderna och gärdet planterade med bland annat enbuskar. Trädgården i väster är till största delen präglad av de båda altanerna och gångarna av trä. Mellan dessa finns rabatter planterade med bland annat gran och körsbärsträd.

Kungsornen 13.1.jpg
Kungsornen 13.3.jpg
Kungsornen 13.5.jpg