Kulturen 28

Från bevaringsprogram
Kulturen 28
Kulturen 28.png
Kulturen 28
Information
AdressAdelgatan 7
ByggnadsårGathus 1823, gårdshusen 1855 och 1895
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshus, Adelgatan 7

Tomten har en oregelbunden form med en smal öppning mot gatan medan den breddas avsevärt inåt kvarteret. På fastigheten finns tre bostadshus från olika decennier under 1800-talet.

Gathuset, vars äldsta delar är från 1823, har en våning och sadeltak. Det byggdes ursprungligen av korsvirke med tegel och råsten och har sadeltak med tegel. Någon gång på 1840-talet gjordes en tillbyggnad och samtidigt reparerades den äldre delen. Huset har gråstenssockel, slätputsade, gulmålade fasader och vitmålade sexdelade fönster. Entrén är centralt placerad med en tvåstegs stentrappa och en grönmålad parfyllningsdörr med överljus. I fasadens östra ytterända en med grannhuset gemensam rundbågig port.

1855 byggdes en länga med bostad, stall och loge mitt på tomten. Den ersatte en uthusbyggnad från 1804 på samma plats. Det äldre huset hade haft "klineväggar", d.v.s. korsvirke med lera och ris i facken. Det nya uppfördes också i korsvirke men med tegel och lersten i facken. 1879 genomfördes en restaurering och 1902 gjordes en tillbyggnad. Vid något av dessa tillfällen byggdes stall och loge om till bostäder. Idag är huset putsat och gulmålad med vitmålad paneldörr och vita sexdelade fönster. Sadeltaket är klätt med grågult enkupigt tegel på sydsidan och papp på norrsidan.

I tomtens nordvästra hörn byggdes 1895 ännu ett bostadshus. Det har en oregelbunden plan, anpassad efter tomtens form, en och en halv våning i grågul tegel med bårder i strömskift och pappklätt sadeltak.