Kulturen 14

Från bevaringsprogram
Kulturen 14
Kulturen 14.png
Kulturen 14
Information
AdressTomegapsgatan 30
ByggnadsårVästra delen av gathuset och västra gårdslängan 1876, östra delen av gathuset och östra gårdslängan 1885
ByggherreÅkaren Anders Adamsson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Envånings gathus med tva gårdsflyglar, byggda som halvhus i tomtgränserna. Den östra flygeln har två våningar och den västra en. Samtliga byggnader är uppförda av tegel och har vitmålade fasader. Fönsterna är tvåtuftade med sex rutor och har rödmålade snickerier. Gatufasaden har en rundbågig, tredelad, rödmålad ramport och en rödmålad parfyllningsdörr. Gårdsflyglarna har likaledes rödmålade darrar. Trappor och trappräcken av omålat, tryckimpregnerat trä och regntak med rött tegel. Taken är på alla tre husen klädda med svart plåt.

Den västra delen av gathuset byggdes tillsammans med den västra gårdsflygeln 1876. Båda husen var då inredda som bostäder och på tomten fanns då också en korsvirkeslänga med loge, vagnsport och ett boningsrum vid östra tomtgränsen. 1877 byggdes ett stall av tegel längs med den södra sidan och 1885 förlängdes gathuset mot öster så att det upptog tomtens hela bredd mot gatan. Korsvirkeshuset med loge och vagnsport revs samtidigt och på dess plats uppfördes en bostadslänga i två våningar. 1894 förlängdes staflängan i söder.

1981 gjordes en genomgripande renovering av tomtens tre byggnader medan den fjärde, den södra, revs. Gathusets gatufasad hade tidigare varit vitmålad medan alla gårdsfasaderna hade grågul tegel. Nu målades även dessa vita. Dörrar och fönster byttes eller målades och själva gårdsplanen gjordes om.