Kronhjorten 6

Från bevaringsprogram
Kronhjorten 6
KronhjortenSex1.jpg
Kronhjorten 6
Information
AdressIdrottsgatan 7
Byggnadsår1970-talet, uppskattningsvis
ByggherreKjell Hansson med son och barnbarn (Roland och Bert)
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
KronhjortenSex2.jpg

Byggnaden är uppförd i ett plan i L-form med fristående garage. Den står på en slät och omålad sockel och fasaderna är klädda med brunt tegel i löpförband och med gavelrösten klädda i svartmålad fasspontspanel. Sadeltaket är täckt med engoberade, svarta och tvåkupiga betongpannor. Enluftsfönstren är vitmålade och pivothängda. Dörrarna med glasparti är även dessa vitmålade och i trä. Garaget är uppfört med samma material och i liknande utförande men har även ett utskjutande skärmtak som står på vitmålade träpelare.

Fastigheten är omgärdad av ett lågt plankstaket och nyplanterade barrväxter innanför. Trädgården är till stor del grästäckt med prydnadsväxter planterade i rabatterna utmed uppfarten och fasaderna. En inglasad veranda har byggts till i söder och är delvis täckt av en låg mur. Uppfarten och gångarna är plattsatta med betongsten.