Korpen 3

Från bevaringsprogram
Korpen 3
KorpenTre2.JPG
Korpen 3
Information
AdressNorra Järnvägsgatan 9
ByggnadsårRunt skelskiftet 1900, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan med uthus och garage i norr. Den är uppförd med rött tegel i såväl sockel som fasader. Teglet är troligen av lokal tillverkning. Sockeln är utdragen från fasaden och teglet är lagt i kryssförband. Fasaden har stickbågar i valven och en list med formtegel ovan bågarna och runt fönstren. Sadeltaket är täckt med tvåkupiga och falsade lertegelpannor och har synliga sparrar med dekorativa snickerier i gavelspetsarna. Träfönstren är brunmålade och har fasta horisontella spröjsar i bottenvåningens fönsterband. De är pivothängda vilket tyder på att de är sentida och det finns även ett par blindfönster. Entrépartiet är placerat i söder och har en slätputsad trappa med skifferskivor som slitskikt samt ett murat tegelräcke. Trädörren är lackad och har sido- och överljus.

Uthuset och garaget har samma utförande och material som bostadshuset till största delen. Taktäckningen skiljer sig dock och taken är här täckta med korrugerad plåt.

Fastigheten är omgärdad av ett trådstaket på en låg betongsstensmur. Uppfarten och gårdsplanen är grustäckta och gången i söder är lagda med betongplattor. Trädgården är anlagd med fruktträd och rosor. Rabatterna är planterade med ytterligare prydnadsväxter och är placerade utmed staketet, fasaderna och gångarna.