Knyppeldynan

Från bevaringsprogram

År 1826 benämns detta område som fäladsmark tillhörande Genarp nr. 7. År 1827 genomfördes ett ägobyte mellan nr. 6. och nr. 7. varvid detta område fick den nya fastighetsbeteckningen 6:1. Vid en delning av Per Olsson sterbhus år 1871 kom området med fastighetsbeteckningen 6:4 att tillfalla Jöns Simonsson. År 1916 genomfördes en hemmansklyvning vid vilken Nils Lundberg tilldelas området och erhåller beteckningen 6:60, bebyggd då endast med en gård på nuvarande Kv. Spinnrocken 3. Först år 1967 antags en områdesplan för uppförande av nuvarande villabebyggelsen.


Delad kvartersbeskrivning med: Mollskinnet, Spinnrocken