Klostret

Från bevaringsprogram

Kvarteret utgör ingången till Dalby från väster och Lund. Det omfattar byggnader vid kyrkan och kungsgården, smedjan, församlingsgården samt butiksbyggnaderna vid Trekantens västra sida; f d järnhandeln, f d elaffär, f d taxistation. Dessa har idag ny profil med modern inriktning på varuutbudet. Till det kommer en till formen klassicistisk men moderniserad konsumbutik. Butikstomterna har delvis varit delar av större gårdar. Marken härstammar från fastigheterna Dalby 43, 46, 48 samt 63.

I kvarteret Klostret har arkeologiska undersökningar genomförts. Området är rikt på historiska fynd från medeltida och senmedeltida kulturlager.

Fastigheter