Klockaren 4

Från bevaringsprogram
Klockaren 4
Klockaren 4.JPG
Klockaren 4
Information
AdressSandbyvägen 10
Byggnadsåruppskattat mitten av 1800-tal
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Ursprung i Dalby 44. Fastigheten idag består av en bostadslänga i vinkel mot gatan med en mindre garage- eller uthusbyggnad på gården i liknande utförande. Huvudbyggnadens fasad är gulmålad på fasadtegel i markplanet, troligen har tilläggsisolering lagts på den ursprungliga väggen under 1970-tal. Vita omfattningar kring fönster och dörrar. Dessa återkommer på uthuset som dock ej har klätts med fasadtegel utan har den äldre putsfasaden kvar. Gråvit panel på gavelrösten som även har ett litet spröjsat fönster. Taket är klätt med svart plåt i pannliknande utformning. Även gjutjärnsfönster finns kvar på uthuslängan.

Bageriet som inrymdes här en tid från 1930-talet var välkänt. Troligen gjordes förändringar i byggnaderna under denna period. Bygglov för ny fasadbeklädnad söktes 1977 och -91. En ansökan om ändring av nyttjandet gjordes –92, från butikslokal till bostadsändamål. Tomten inramas från gatan av ett högt träplank av modernare snitt.

Bevarandesynpunkter

Även om detta hus är moderniserat i fasadbeklädningen kan skala, proportion samt gårdsanläggning upplevas som ursprungligt. Ett gammalt, även ursprungligt gårdshus är bevarat och det är därmed motiverat att skydda hela miljön. Även den tidigare funktionen av bageri, t o m med betydande varudistribution över landet, gör miljön intressant ur kulturhistorisk synpunkt. Huset har i detta innehaft en betydelse för industriell verksamhet i Dalby men också gjort Dalby känt. Huset har utgjort en arbetsplats mitt i samhällets äldsta bebyggelse.