Klockaren 28

Från bevaringsprogram
Klockaren 28
1klockaren28.jpg
Klockaren 28
Information
AdressSandbyvägen 12
Byggnadsår1850
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Fastigheten har ursprung i Dalby 37. På fastigheten står längs gatan en enplans lång smal länga med brant taklutning, med en något inredd vindsvåning. Fasaden är ljust gul och spritputsad. Vindsvåningens liv är något utskjutande från den i markplanet. Dörrarna är mörkt grönmålade och fönstren av äldre form med två eller tre luft med spröjs, varav de mot gatan har blyinfattning. Ett par mindre rutor har råglas. Litet takfönster i gjutjärn med fyra rutor format som en lucka finns kvar på sadeltaket som är klätt med eternitplattor. Två gamla skorstenar i röd tegel finns kvar? Trädgårdens huvuddel breder ut sig söder om byggnaden, åt norr och åt gata finns smalare partier där nu låga växter och blommor är planterade.

Uthuslänga i rött tegel med pulpettak finns belägen väster om boningshuset. Dess smala dörrar är grönmålade. Inre gården omgärdas av högre plank som rests av byggaren (LKF) till intilliggande hus när dessa restes 1998.

Bevarandesynpunkter

Skala, proportioner, utförande förefaller så gott som intakt och välbevarat. Denna smala länga som har över hundrafemtio års historia och står med sin branta taklutning är snart unik och föreslås skyddas mot ombyggnad eller modernisering, i synnerhet då läget är så nära storstadsbebyggelse. Ännu förekommer en del liknande byggnader på landsbygden i Skåne, då oftast tämligen långt från de bostadstäta områdena.