Klockarelyckan 5

Från bevaringsprogram
Klockarelyckan 5
Klockarelyckan 5.png
Klockarelyckan 5
Information
AdressPålsjövägen 10
Byggnadsår1928
ByggherreProfessor Eilert Ekvall
ArkitektOlander Gröffel
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Slätputsad, vitmålad villa med stora, rena fasadytor. Högt sadeltak med rött tegel, som mot gatan endast bryts av två mindre takkupor i rödmålad plåt med välvd överdel. Profilerad gesims som löper horisontellt runt hela huset. Vitmålade, småspröjsade fönster med omsorgsfullt profilerade karmar. Under fönsterna försänkta partier. Huvudentrén på östra gaveln har en fernissad dörr med spröjsat överljusfönster. Köksentré i ett vindfång på västra gaveln med en list över dörren. Gavelspetsarna tilläggsisolerades 1971 och kläddes då med svartlaserad lockpanel. På gaveln en vindflöjel med årtalet 1928.