Kirurgiska polikliniken och porthuset

Från bevaringsprogram
Paradis 51
Kirurgiska polikliniken och porthuset.png
Kirurgiska polikliniken och porthuset från sydöst.
Information
NamnKirurgiska polikliniken och porthuset
Byggnadsår1916-18 omb. 1931, 1963
Arkitekt1916 Salomon Sörensen
1963 Hans Westman
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Kirurgiska poliklinikens sydfasad.
Porthuset och valvet över till norra lasarettsområdet.

Byggnaden i tomtens nordöstra hörn är sammansatt av flera olika byggnadsdelar med varierande antal våningar. Samtliga delar är dock uppförda i samma nyansrika brunröda tegel och med samma svartglänsande tegeltak i en nationell realistisk stil som idémässigt passar väl ihop med Zettervalls medeltidsromantiska stil.

Huvuddelen består av en L-formad byggnadskropp i tre våningar. I det höga valmade mansardtaket är en vindsvåning inredd. Bottenvåningen utgörs av en souterravåning. På den södra fasaden finns två risaliter som har utformats något olika. Den västra har ett valmat mansardtak medan den södra är försedd med en frontespis och i bottenvåningen finns en ursprunglig, uppåt spetsig parfyllningsdörr med glasrutor.

De vita fönsterna är huvudsakligen spröjsade i upptill sexton smårutor. Husets huvudentré är belägen på husets östra sida i en tvåvånings tillbyggnad ifrån 1963 ritad av Hans Westman. Huset har även en tillbyggnad åt väster.

En envåningslänga längs gatan utgör lasarettsområdets entrébyggnad och har försetts med ett korstak där den del som inrymmer själva ingångsvalvet höjer sig något över resten av längan. Gavelspetsarna över porten är mönstermurade och själva passagen utgörs av ett tunnvalv uppburet av fyra mäktiga kolonner. Valvet är dekorerat med vegetativa målningar.

Den norra delen av byggnaden är utformad som ett torn varifrån en viadukt, uppburen av tre valv, leder över Allhelgona Kyrkogata. Viadukten sammanbinder polikliniken med de nya byggnaderna på norra lasarettsområdet och är utförd i samma material som det övriga huset.

Däremot blev viadukten som sammanbinder polikliniken med gamla kirurgen putsad och försågs med en markerad kvaderrustik i puts längs själva valven men har samma svartglänsande tegeltak som det övriga huset. Huset byggdes 1931 samman med gamla barnbördshuset i väster genom en flygelbyggnad i fyra våningar med delvis mönstermurade fasader i rött tegel.

Byggnaden uppfördes ursprungligen åt kirurgiska polikliniken och röntgeninstitutet. Där fanns även administrationslokaler och en portvaktsbostad. Lokalerna kom att övertas av ekonomisk-historiska institutionen när lasarettet flyttade.