Kastanjen 6

Från bevaringsprogram
Kastanjen 6
Kastanjen 5 o 6.png
Kastanjen 5 och 6 m fl
Information
AdressHyllegränd 5
Byggnadsår1939 omb 1987
ByggherreByggmästare Olof W Svensson, 1987 Sigeholt Byggare AB
ArkitektMogens Mogensen
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

I samband med uppförandet såldes huset till bankdirektör Axel J Ingemansson. Fasaderna tilläggsisolerades 1987 och försågs då med en gul, påsprutad puts. Samtidigt fick huset vita aluminiumfönster och en brun metallport, mindre än dörrhålet som har fyllts ut med bräder. Flackt sadeltak.