Kannan 12

Från bevaringsprogram
Kannan 12
P1000105Ka12.JPG
Kannan 12
Information
AdressMejerigatan 1
ByggnadsårRunt sekelskiftet 1900, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Kannan 12 är en del av det gamla stationssamhället Veberöd. Byggnaden är uppförd runt sekelskiftet då Hushållningssällskapets karta från 1912 samt historiska fotografier från byn visar byggnaden på platsen. Förr bodde en skräddare som drev herrekipering och skrädderi i byggnaden, Liljeroths skrädderi. Senare funktioner har varit sybehörsaffär, tygaffär, mäklare och frisör. Idag inrymmer den kontorsverksamhet samt bostad.

Byggnaden är uppförd med en murkonstruktion i ett plan med inredd vind. Sockeln är slätputsad och målad grå. Fasaden är även den slätputsad och målad grå, men i en ljusare ton, med men profilerad gesims och vitmålade fönsteromfattningar. Sadeltaket är täckt med enkupiga tegelpannor, har en takkupa på varje sida och den murade skorstenen i tegel har gjuten krona och sitter i nock. Vindskivorna är i trä och är vitmålade. Gavelröstet är klätt med vitmålad locklistpanel och detsamma gäller för takkupornas fasader. De pivothända enluftsfönstren är vitmålade och karmen är av aluminium. I södra gavelröstet sitter det tvåluftsfönster som är sidohängda. En fransk balkong har ersatt dörren mot gatan. Entrén är numera belägen mot gårdsplanen och det är en sentida, vitmålad dörr i trä med glasparti. Tillbyggnaden i norr ligger i vinkel inåt i gårdsplanen. Den har också slätputsad fasad som är målad grå och vitmålade fönsteromfattningar, pivothängt enluftsfönster och sidohängt tvåluftsfönster i aluminium samt sentida dörr. Sockeln är av gjuten betong och obehandlad. Pulpettaket är täckt med rödmålad korrugerad plåt, vindskivor i vitmålat trä.

Trädgården är omgärdad av ett trästaket av 1x1 tums liggande bräder på stolpar. En bit av en troligtvis äldre mur finns kvar vid tillbyggnaden mot intill liggande fastighet. Gårdsplanen är till största delen grästäckt med betongplattor på gångarna. Rabatterna är fyllda med makadam.