Källby Reningsverk UV - Kommunaltekniska verk i Lunds kommun

Från bevaringsprogram
Vattenverket 1
KallbyVatten1TESTKTV.jpg
Källby Vattenverk
Information
NamnKällby Vattenverk
OmrådeKällby Vattenverk

Källby vattenverk är i sin helhet en kulturhistorisk värdefull anläggning. Det är Lunds andra vattentäkt och vattenverk efter mekanisering och kommunalisering av vattenförsörjningen. Vid anläggningen finns flera ursprungliga byggnader, maskinhuset, filterhuset och brunnshuset, alla rödmarkerade i Bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna. Byggnaderna är uppförda i en tidstypisk arkitektur med genuina material som tegel och granit. Vaktmästarebostaden som byggdes när verket anlades revs 1979. Kvar finns en tillhörande ekonomibyggnad samt träd och gräsytor som minner om trädgården och härmed att personal tidigare bodde vid verket innan datoriseringen. Verket har successivt byggts ut som en anpassning till ökade krav och ny teknik. Byggnaderna som är uppförda under 1980- och 1990-talen fångar upp byggnadssättet med tegel och betong samt invändiga högkvalitativa material.

Pumphuset
KallbyVatten3TESTKTV.jpg
Pumphus
Information
NamnPumphus
FaktaUppfört cirka 1964 som pumphus/tryckstegringsstation när Källby hade egen vattentäkt. Byggnaden är ej i funktion idag utan används bland annat som förråd.
OmrådeKällby Vattenverk
MotivByggnaden tillhör vattenverkets epok innan vatten började levereras från Vomb och via Bolmentunneln och ger information om vattendistributionen. Den är en funktionell byggnad utan några extra dekorativa arkitektoniska element. Fasadens röda tegel står för det lokala byggnadssättet och knyter an till de övriga byggnaderna vid vattenverket, medan de interiört vitmålade betongytorna med mönster av träformen står för det rationella konstruktionsmaterialet. Det strama fönstret i glasbetong ger ljus invändigt och betonar byggnadens horisontalverkan. Byggnaden är välbevarad förutom att dörren är utbytt och pumpverket saknas invändigt.