Juristen 7

Från bevaringsprogram
Juristen 7
Juristen 7.png
Juristen 7
Information
AdressDocentgatan 16, Östervångsvägen 21
Byggnadsår1932
ByggherreByggmästare Nils Nilsson
ArkitektA Persson
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Villa i mörkrött tegel med "knackad" yta. Mansardtak med rött tegel och trappad gesims med sågtandsskift. Sockel av prickhuggna stenplattor. De vitmålade fönsterna med två respektive tre lufter i bredd har i murverket utförda omfattningar av tegel med kortsidan utåt. Kring entrén på östgaveln en stenimiterande omfattning, med överliggare, i grå spritputs. Takkupor i svart plåt med profilerad gesims. Från början fanns i huset två mindre lägenheter samt på vinden ett enkelrum.