Juristen 3

Från bevaringsprogram
Juristen 3
Juristen 3.png
Juristen 3
Information
AdressDocentgatan 8
Byggnadsår1933
ByggherreByggmästare Olof Karlsson
ArkitektA Persson
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Putsad villa med rött tegeltäckt sadeltak. Trappad gesims, putsade fönsteromfattningar samt målade hörnlisener. På långsidan mot Docentgatan en centralt placerad entré med ursprunglig, fernissad dörr och påkostad putsomfattning med profilerad överliggare. Däröver liten järnlykta och på taket en kupa. Köksentrén på nordgaveln har en likartad utformning. Modern färgsättning i mörkrosa med vitmålade detaljer. Huset såldes till handlare Ernst Lindgren när det var färdigt.