Illern 1

Från bevaringsprogram
Illern 1
P1000644.JPG
Illern 1
Information
AdressSödra Järnvägsgatan 36-42. Stjärngatan 14-26, Vindelgatan 4A-D
Byggnadsår1965
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Byggnaderna är uppförda i ett plan, varav en med källarvåning. De har slätputsade och omålade socklar och fasaderna är klädda med rött Veberödstegel lagt i löpförband och gavelröstena är klädda med svartmålad locklistpanel. Mot gårdsplanen har vissa lägenheter indragna fasader klädda med vitmålad fasspontspanel och vissa är tillbyggda med inglasade altaner med fasader av vit- eller rödmålad fasspontspanel. Sadeltaken är täckta med enkupiga och falsade lertegelpannor (Veberöds DH och nock) och västra längan har en murad skorsten med svartmålad plåthuva mot norra gaveln. Entrépartierna är indragna i fasaden och klinkerklädda trappor med svartmålade järnräcken. Trädörrarna är brunmålade och har glasparti. Byggnaderna har vitmålade enluftsfönster i aluminium, enskilt placerade mot gatan och i fönsterband mot gården. Garagelängan är tillbyggd under 1990-talet och fasaderna är klädda med rödmålad och korrugerad plåt. Den har ett pulpettak täckt med svartmålad korrugerad plåt och svartmålade carportar i plåt.

Fastigheten har anlagda grönytor, såväl enskilda uteplatser som gemensamma gårdsytan, som är planterad med prydnadsväxter och lövträd. Gångarna och uppfarten är asfalterad på de gemensamma ytorna och gångar plattsatta med sjöstensplattor till varje lägenhet, Den saknar gärde för hela fastigheten men varje lägenhet har egna gärden av häck och/eller trästaket.