Hospitalsträdgården 3 och 7

Från bevaringsprogram
Hospitalsträdgården 3 och 7
Hospitalstradgarden 3 och 7.png
Hospitalsträdgården 3 och 7
Information
AdressTullgatan 6, Södra Esplanaden 5
Byggnadsår1938
ByggherreJohn Malmros
ArkitektHänry Carlsson och Björn Lönegren

Fyravånings lamellhus med fasad i rött tegel, balkonger.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Flerbostadshus i lamellform, uppfört i fyra våningar med källare. Fasad i rött tegel i kryssförband med trapphus markerade i med glaspartier och sentida korrugerad blå plåt. Lamellhuset löper tvärs genom kvarteret i nord-sydlig riktning men består av två byggnader, nr 3 i norr och nr 7 i söder. Sockeln på båda delarna är grå putsad. Trapphusen på nr 7 markeras av blå plåt. Fönstren är vita, sekundära aluminiumfönster i två- och trelufts utförande. På nr 7 är dörren brun aluminium och på nr 3 gröna, båda sekundära. Balkongerna är sekundära.