Helsingborg-Halmstadhuset

Från bevaringsprogram
Östfasaden. Foto Inger Andersson 1983.

Korsvirkeshus i två våningar byggt 1930. Fasaden mot öster är en kopia av ett hus i Halmstad, den västra av ett hus från Helsingborg.


Kulturhistoriskt värdefull byggnad