Helgonagården 5:8

Från bevaringsprogram
Helgonagården 5:8
Helgonagarden 58.png
Helgonagården 5:8
Information
AdressGetingevägen 48, Onsjögatan 2
Byggnadsår1903 omb 1926, 1978
ByggherreGårdsägare Anders Persson,
1926 tegelmästare Lars Nordin,
1978 Gert Lagergren
Arkitekt1926 A Persson
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Före putsningen. L Larsén 1978/stadsbibl.

Envåningsbyggnad med förhöjt hörnparti. Huset har gesims, murade fönsterbänkar och över fönsterna en enkel list. Ursprungligen var fasaderna oputsade med omväxlande gula och röda tegelband. Under gesimsen fanns en mönstermurad fris med ett tandsnittsliknande mönster. Sadeltaket har en något utskjutande takfot och är täckt med shingelpapp. Från början innehöll huset sju en- och tvårumslägenheter. En bakugn fanns i källaren 1907. Ytterligare två lägenheter på vardera botten- och övervåningen tillkom 1926 när huset förlängdes söderut utmed Onsjögatan. Samtidigt tillkom den breda frontespisen samt fyra takkupor och det var troligen då en butik inreddes på hörnet. I källaren fanns ett skomakeri. Kooperativa föreningen Fenix lät 1939 utvidga butiken. Dörren på hörnet och den mot Getingevägen sattes igen och istället togs stora skyltfönster upp. När huset totalrenoverades 1978 gjordes butiken åter om till lägenhet. Butiksfönsterna sattes igen, ytterdörrarna sänktes något, och fasaderna fick en roströd ädelputs. Samtidigt fick huset nya dörrar, yttertrappor och vitmålade fönster, med träplattor som fyller ut överdelen.