Helgonagården 5:35

Från bevaringsprogram
Helgonagården 5:35
Helgonagarden 535.png
Helgonagården 5:35
Information
AdressAlbogatan 18
Byggnadsår1905
ByggherreByggnadssnickare E H Thun
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Fasader i rött maskinslaget tegel med dekorationer av vitt kalksandtegel i form av band, korsformade ornament och i anslutning till avlastningsbågarna över fönsterna. Tidigare pappklätt sadeltak med rödmålad skivplåt och ståndränna, samt utskjutande takfot med profilerade bjälkändar. Mot gatan en frontespis och två symmetriskt placerade entréer med höga, nygjorda cementtrappor och moderna dörrblad. Motsvarande dörrar på gårdssidan. Moderna brunlaserade fönster sattes in 1973.

Vid västra tomtgränsen ett halvhus i rött handslaget tegel, samtida med gathuset. Från början fanns där snickareverkstad och closetter. Det inreddes 1914 till en lägenhet, men används nu som garage. I tomtens sydöstra hörn ligger ett lusthus klätt med rödmålad pärlspontpanel. Det har vitmålade fönster med fin spröjsning och en fiskbensmönstrad dörr med ett litet, spröjsat fönster.