Helgonagården 5:21

Från bevaringsprogram
Helgonagården 5:21
Helgonagarden 521 523.png
Helgonagården 5:21 och 5:23
Information
AdressAlbogatan 13
Byggnadsår1936
ByggherreKapten Josef Klefenberg
ArkitektCarlsson & Lönegren
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Byggnaderna på de två tomterna (Helgonagården 5:21 & Helgonagården 5:23) är byggda samtidigt och var från början helt identiska. De är uppförda av trä och var ursprungligen putsade men är nu klädda med grå eternitplattor. De valmade sadeltaken var pappklädda och har kraftiga, utskjutande, inklädda takfötter. Byggnadernas hörn markeras av större 3-luftsfönster, medan de övriga är 2-lufts. Husen byggdes med två lägenheter om två r o k på varje plan.

Ritningarna är upprättade av firman Carlsson & Lönegren och är signerade HC (=troligen Hänry Carlsson).