Helgonagården 5:18

Från bevaringsprogram
Helgonagården 5:18
Helgonagarden 518.png
Helgonagården 5:18
Information
AdressGetingevägen 58, Göingegatan 2
Byggnadsår1905 omb 1977
ByggherreHustrun Anna Olsson Bark, 1977 Åke Andersson
Arkitekt1977 Ulrich Schmitz
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad
Helgonagården 5:18 under byggnad/stadsarkivet.

Huset byggdes i tegel med avsatt sockel, murad våningslist och list över andra våningens fönster samt gesims och fönsterbänkar. På det snedskurna hörnet fanns en källarnedgång och en frontespis med tureller. Från vardera gatan fanns det två entréer. Två av takkuporna är ursprungliga och sadeltaket var papptäckt men kläddes senare med eternitplattor. Där fanns arton lägenheter, huvudsakligen ettor och tvåor, samt en liten butik, förmodligen i källaren på hörnet. Sitt nuvarande utseende fick huset 1977 då det kläddes med rött fasadtegel. Moderna brunlaserade perspektivfönster. Lägenhetsdörrarna i trapphuset är bytta, men i lägenheterna finns en del äldre snickerier bevarade liksom några kakelugnar.

Huset kallades för tvåvåningen och året efter att det uppförts gick ägaren i konkurs. Redan från början hade det lite dåligt rykte med en hög omsättning av hyresgäster.

Vid västra tomtgränsen ligger ett tvåvånings halvhus i slammat tegel. Det är samtida med gathuset och innehöll stall, vagnsport och foderloft.